วิธีเลือกแผนประกันสำหรับที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมคำแนะนำดีๆจากกรุงเทพประกันภัย

by NoTuKop
0 comment

เมื่อคุณมีบ้านหรือที่พักที่เป็นของคุณ แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องไม่คาดคิด แต่อุบัติเหตุต่างๆมักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้นที่ กรุงเทพประกันภัย จึงมีบริการรับประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย โดยก่อนที่คุณจะเลือกแผนประกันควรพิจารณาในปัจจัยต่างๆให้ดีด้วยนั่นเอง

วิธีเลือกแผนประกันให้เหมาะสมควรคำนึงถึงอะไรบ้าง

โดยวิธีที่จะใช้พิจารณาในการตัดสินใจเลือกแผนประกันภัยสำหรับที่พักอาศัยให้ได้แผนที่เหมาะกับคุณที่สุด คุณควรคำนึงถึงปัจจัยดังนี้

  1. เจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัยทั่วไป บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว

เหมาะกับการประกันภัยที่อยู่อาศัย โดยให้ความคุ้มครองหลัก คือ สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้านและอาจซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม การถูกโจรกรรม ส่วนทุนประกันภัยนั้น ควรครอบคลุมอย่างน้อยถึง 80% ของมูลค่าบ้านและสินทรัพย์ภายในรวมทั้งหมดเพื่อป้องกันการทำประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

  • ผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารต่างๆ แบ่งเป็น
    • ผู้ที่ยังอยู่ในช่วงมีภาระผูกพันกับธนาคารในการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย การกู้สินเชื่อทีอยู่อาศัยนั้น ธนาคารจะให้ผู้กู้ทำประกันภัยบ้านไว้ด้วย เพื่อให้ความมั่นใจกับทางธนาคารว่าหากเกิดเหตุร้ายแรง เช่น ไฟไหม้ ทำให้บ้านซึ่งเป็นหลักประกันเงินกู้เสียหายหมด ธนาคารก็ยังสามารถเรียกร้องภาระหนี้สินคืนจากบริษัทประกันภัยได้ แต่เนื่องจากภาระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นของผู้กู้ ดังนั้นผู้กู้ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะทำประกันภัยในทุนประกันภัยที่ต่ำที่สุดเท่าที่เจ้าหนี้จะยินยอม เช่น ทำประกันภัยเท่ากับวงเงินที่มีภาระผูกพันกับธนาคารเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของตัวอาคารเพื่อช่วยให้เสียค่าเบี้ยประกันภัยน้อยลง เช่น บ้านมูลค่า 1 ล้านบาท กู้สินเชื่อได้เพียง 7 แสนบาท ผู้กู้ก็มักจะทำทุนประกันภัยที่ 7 แสนบาท และไม่ได้รวมเอามูลค่าของทรัพย์สินต่างๆ ที่เราซื้อภายในบ้านเข้าไปด้วย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาแพงๆ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นก็จะได้รับชดใช้ไม่เกินทุนประกันภัยที่ทำไว้ หรืออาจจะน้อยกว่านั้น หากปรากฏว่าทุนประกันภัยที่ทำไว้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินมาก คำแนะนำคือ ควรทำประกันภัยในทุนประกันภัยที่เหมาะสม คือ ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าที่แท้จริงของบ้าน บวกมูลค่าทรัพย์สินภายในบ้านที่ได้ตกแต่งเพิ่มเติม ทั้งที่ติดอยู่กับตัวบ้านและที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
  • ผู้ที่ใกล้หมดภาระผ่อนชำระหรือผ่อนชำระหมดแล้ว ควรทบทวนวงเงินประกันภัยว่าถูกต้องเหมาะสมตามความเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไป อาจมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินภายในบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะหาแพกเกจประกันภัยใหม่ที่เหมาะสมกับบ้านของคุณมากที่สุด
  • ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด, หอพัก โดยปกติทางโครงการของอาคารชุด หรือหอพัก ได้จัดทำประกันภัยไว้อยู่แล้ว เพียงแต่อยู่ในรูปของตัวอาคารเท่านั้น เราจึงควรตรวจสอบกับทางโครงการหรือบริษัทประกันภัยถึงการทำประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับทรัพย์สินที่เราซื้อไว้ในห้องของเรา เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด

ประกันภัยรักษ์บ้านสำหรับที่อยู่อาศัยโดยกรุงเทพประกันภัย

ที่ กรุงเทพประกันภัย มีแผนประกันที่น่าสนใจคือ แผนประกันภัยรักษ์บ้าน ประกันอัคคีภัยที่เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป อาทิ บ้าน ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด คอนโดมิเนียม พร้อมวงเงินสำหรับศิลปวัตถุอันมีค่า ค่าที่พักชั่วคราว พิเศษชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินปัจจุบันโดยไม่หักค่าเสื่อม ซึ่งให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทรัพย์สินไว้อย่างครบถ้วนโดยละเอียดดังนี้

  1. สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และ อาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
  2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

การจะเลือกประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อบ้านและที่พักของคุณ ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆก่อนเลือกซื้อแผนประกัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดที่ กรุงเทพประกันภัย

Related Posts